Asendusistutuste arvutamine

Asendusistutuse kohustust rakendatakse raieloa kõrvaltingimusena ehitusaluse või kujundusraie puhul.

Asendusistutuse kohustust ei rakendata:

 • ehitiste ehitamisel, mis on või antakse linna omandisse
 • kujundusraie korral avalikul alal
 • kahjustatud puu raie korral (ei kehti, kui puu seisund on halvenenud ehitustegevuse tõttu 5 a jooksul pärast ehitustegevuse lõppu)

Raieluba pole vaja taotleda:

 • viljapuudele
 • alla 8 cm läbimõõduga (mõõdetuna 1,3 m kõrguselt) puudele (ei kehti, kui puu on istutatud asendusistutuse raames)

LIKVIDEERITAVATE PUUDE ASENDUSISTUTUSTE ÜHIKUTE ARVUTUS tehakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 a määrusele nr 2 “Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord”

Asendusistutuste kalkulaator

 

Asendusistutuste arvutuse tulemusena saadud haljastuse ühikute arv arvestatakse ümber tegelikult istutatavate istikute arvuks.

Jämedalt võttes võib öelda: istutava puu tüve läbimõõdu 1 cm = 1 haljastuse ühik.

NB! Lehtpuu istikul mõõdetakse tüve läbimõõtu 1 m kõrguselt juurekaelast, kuid okaspuu istikul mõõdetakse seda  juurekaelalt.

Näiteks:

 • istutatav lehtpuu tüve läbimõõduga (1 m kõrguselt) 8 cm = 8 haljastuse ühikut
 • istutatav okaspuu tüve läbimõõduga (juurekaelalt) 6 cm = 6 haljastuse ühikut

Istutatavad põõsad saab ümber arvutada haljastuse ühikuteks võttes arvesse istiku kõrgust ja põõsa kasvukõrgust (kui kõrgeks põõsas liigiomaselt kasvab). Nende näitajate alusel saab leida koefitsiendi (koef) mida kasutada arvutuses. Arvutuskäik on järgmine:

põõsaste arv : koef x 4

Näiteks:

 • KÕRGEKASVULINE PÕÕSAS

(igihaljas põõsas täiskasvanuna ≥2 m ja heitlehine põõsas täiskasvanuna ≥2,5 m)

istiku kõrgus 80-125 cm (koefitsient 8) = põõsaste arv : 8 x 4

istiku kõrgus 125-150 cm (koefitsient 4) = põõsaste arv : 4 x 4

istiku kõrgus >150 cm (koefitsient 2) = põõsaste arv : 2 x 4

 • KESKMISEKASVULINE PÕÕSAS

(igihaljas põõsas täiskasvanuna 1-2 m, heitlehine põõsas täiskasvanuna 1-2,5 m)

istiku kõrgus 60-100 cm (koefitsient 10) = põõsaste arv : 15 x 4

istiku kõrgus 100-150 cm (koefitsient 8) = põõsaste arv : 10 x 4

istiku kõrgus >150 cm (koefitsient 3) = põõsaste arv : 3 x 4

 • MADALAKASVULINE PÕÕSAS

(täiskasvanuna kuni 1 m)

istiku kõrgus kuni 40 cm (koefitsient 20) = põõsaste arv : 20 x 4

istiku kõrgus 40-60 cm (koefitsient 10) = põõsaste arv : 10 x 4

istiku kõrgus >60 cm (koefitsient 5) = põõsaste arv : 5 x 4

 • HEKIKS ISTUTATAV PÕÕSAS

(heitlehine hekk)

istiku kõrgus 50-100 cm (koefitsient 15) = põõsaste arv : 20 x 4 | pügatav hekk

istiku kõrgus > 100 cm (koefitsient 10) = põõsaste arv : 15 x 4 | vabakujuline hekk

 • HEKIKS ISTUTATAV PÕÕSAS

(igihaljas hekk)

istiku kõrgus 120-140 cm (koefitsient 8) = põõsaste arv : 8 x 4

istiku kõrgus 140-170 cm (koefitsient 5) = põõsaste arv : 5 x 4

istiku kõrgus >170 cm (koefitsient 2) = põõsaste arv : 2 x 4