Dendroloogia

Dendroloogia on teadusharu, mis uurib, kirjeldab, süstematiseerib ja klassifitseerib puittaimi nende ehituse, välimuse, fenoloogia ja kasutamise järgi, jälgib puittaimede arengut ning liikide liikumisi ajas ja ruumis. Kitsama käsitluse järgi mõeldakse dendroloogia all puittaimede identifitseerimist ja kirjeldamist.

Puittaimed on puitunud või korgistunud tüvega (varrega) taim, mille eluiga on pikem, kui kaks vegetatsiooniperioodi. Puittaimed jagunevad:

puudeks ja põõsasteks
o Puu on pikaealine (50 – 5 000 a) puittaim, millel on vähemalt üks vertikaalasendis olev tüvi. Puu võra moodustub külgokstest ning see kinnitub tüvele maapinnast kõrgemal. Puu kõrgus küpses eas on reeglina vähemalt 6 m.
o Põõsas on puittaim, mille varred harunevad maapinna lähedal ning millel puudub selge vertikaalne tüvi. Põõsa uued võrsed tekivad juurekaelast ning selle võra ulatub maapinnani. Põõsa kõrgus küpsena jääb reeglina alla 6 m.

igihaljasteks, pooligihaljasteks ja heitlehisteks
o Igihaljad taimed on kogu aeg rohelised, nende lehed (sh okkad) varisevad vaid võra sisemisest osast.
o Pooligihaljaste taimede lehed varisevad kevadel, pärast uute lehtede ilmumist.
o Heitlehistel taimedel varisevad lehed igal aastal, sobimatute ilmastikutingimuste saabudes.